Ak sa snažíš stúpať a dvíhať sa, robíš si nepriateľov.

Související citáty