„Americký národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aniž by poznal civilizaci.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Tento citát vyjadřuje pohled na Americký národ jako na příklad společnosti, která prošla výraznou transformací. První část citátu, která hovoří o přechodu od barbarství, připomíná kolonizaci Ameriky, kdy Evropané dorazili na nový kontinent a započali proces osidlování. Tento období bylo charakterizováno násilím, vykořisťováním původních obyvatel a ničením jejich kultur. Byl to čas, kdy Amerika procházela těžkými etapami a vytvářela základy svého národa.

Druhá část citátu, která hovoří o dekadenci bez poznání civilizace, je kritikou moderní americké společnosti. Zde je možné si představit, že autor vidí vývoj Ameriky jako příklad postupného oslabování hodnot a morálky, které by měly definovat civilizovanou společnost. Možná se zde odkazuje na konzumní životní styl, nadměrnou materialistickou orientaci a ztrátu kvalit, které jsou považovány za znaky civilizace.

Celkově lze tedy interpretovat tento citát jako kritiku Amerického národa za neschopnost uchopit a ocenit svůj vlastní civilizační vývoj. Přestože Amerika prošla mnoha proměnami a dosáhla významného postavení, autor vidí společnost jako ztracenou mezi minulostí plnou barbarství a současnou dekadencí.

Související citáty

Termín gotický označuje francouzské umění, které vnutilo svá pravidla veškeré středověké tvorbě, a jehož vliv se paprskovitě rozbíhá, počínaje 12. a 15. stoletím konče.
Fulcanelli

Nevymycujte neřesti, chcete-li mít půvabné ženy! Podobali byste se hlupákům, kteří hubí housenky a touží po motýlech.
Marilyn Monroe

Francouzi už nemají národní hrdost. Pro Francii už nechtějí udělat vůbec nic. To co se odehrává dnes, nemá nic společného s tím, co jsem chtěl já. S velikostí je konec
Charles de Gaulle

Nic není tak bezpečného pro život mladého státu, jako urychlovat úkoly, které jsou nutný a nic není tak nebezpečného, jako úkoly ty oddalovat.
Bohuslav Franta

Bitva mezi světlem a temnotou zuří ve Vás.
Pat Rodegast

V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.
Lucius Annaeus Seneca

Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.
Blaise Pascal

Není růže bez trní.
České přísloví

Harmonie části je harmonií celku, neboť celek je přítomný v části a část v celku.
Joseph Murphy

Lekce, které se srdce nenaučí na vlastní útraty, není dobře naučeno. Sotva nejsou z téže látky jako zkušenost.
Romain Rolland

Kariéra se rodí na veřejnosti – talent v soukromí.
Marilyn Monroe

Mezi záškub v oku a náhlý nápad jsem zasadil nebe s jeho taji a zázraky.
Valeriu Butulescu

Kozel dlouhou bradu má, a přece není mudrc.
České přísloví

Kdo splete první knoflík, ten se už pořádně nezapne.
Johann Wolfgang Goethe

Ani ty nejdramatičtější okamžiky neudělají z člověka Shakespeara, pronášejícího pamětihodné sentence.
Jorge Luis Borges

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz