Ani jeden mladý človek si neželá byť mladším.

Související citáty