Abdu’l-Bahá citáty

Abdu’l-Bahá (23. května 1844 – 28. listopadu 1921) je jméno nejstaršího syna Bahá’u’lláha. ‘Abdu’l-Bahá byl po Bahá’u’lláhově skonu hlavou Bahá’í věřících a zasloužil se o rozšíření Bahá’í víry do Evropy a Severní Ameriky.

Quotes

6 citátů

Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.

Abdu’l-Bahá

Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme.

Abdu’l-Bahá

Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku.

Abdu’l-Bahá

Střežte se, abyste nezranili něčí city, nezarmoutili něčí srdce nebo využívali svůj jazyk k tomu kárat a obviňovat druhého… Střežte se, střežte, aby nikdo před vámi se nevadil s žádnou duší a nekáral ji, i když dotyčný přeje jiným zlé a špatně jedná.

Abdu’l-Bahá

Nejlepší způsob, jak děkovat Bohu, je milovat se navzájem.

Abdu’l-Bahá

Přeji si, abyste byli šťastní, abyste se smáli, zářili a radovali se, tak aby jiní skrze vás byli šťastní.

Abdu’l-Bahá