Citáty – Albert Einstein

Všechny citáty autora (142)

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec.

Lidé, staň te se už dospělými.
Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.
Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.
Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.
Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího.
Lidské poznání má přece jen své hranice, a bude je mít vždy.
Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.
Banality lidského pachtění, jako majetek, vnějšková úspěšnost, přepych, ty mi už od mlada připadaly jako cosi opovrženíhodného.
Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat.
Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.
Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.
Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.
Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.
Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti.
Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.
Dobrý Bůh v kostky nehraje.
Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.
Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.
Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.
Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír.
Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.
Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.
Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.
Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.
Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.
Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.
Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.
Hospoda je místem, které lidem skýtá příležitost k výměně názorů a myšlenek o veřejných záležitostech.
Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.
Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz