Anton Szandor LaVey citáty

Quotes

2 citátů

Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání.

Anton Szandor LaVey

Historicky vzato neexistuje rituál, který by byl pevněji spjat se satanismem, než právě černá mše.

Anton Szandor LaVey