Aristotelés

Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší.
Aristotelés

I myšlení občas škodí zdraví.
Aristotelés

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.
Aristotelés

Komedie je napodobením neškodné špatnosti.
Aristotelés

Získat jisté vědomosti o duši je jednou z nejobtížnějších věcí na světě
Aristotelés

I když byly zákony zapsány, neměly by zůstat nezměněny.
Aristotelés

Ústava je uspořádání magistrátu ve státě.
Aristotelés

Byl to Homer, který hlavně učil ostatní básníky umění říkat lži.
Aristotelés

Poezie je jemnější a filozofická než historie.
Aristotelés

Muži se houpají víc strachem než úctou.
Aristotelés

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Aristotelés
Aristotelés

Zákon je mysl bez rozumu. Aristotelés
Aristotelés

Pýthagorovci skládají celý vesmír z čísel, ale ne z čísel-jednotek, nýbrž soudí, že jednotky mají velikost. Aristotelés
Aristotelés

Zlo sobě připravuje, kdo ho chystá jinému. Aristotelés
Aristotelés

Barbar a otrok je od přírody totéž. Aristotelés
Aristotelés

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Aristotelés
Aristotelés

Neboť člověk není to nejlepší ve vesmíru. Aristotelés
Aristotelés

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru. Aristotelés
Aristotelés

Ne vždy je to samé být dobrým člověkem a být dobrým občanem. Aristotelés
Aristotelés

Zákony, ač již byly sepsány, by neměly vždy zůstat nezměněny. Aristotelés
Aristotelés

Celek je to, co má počátek, střed a konec. Aristotelés
Aristotelés

Je v povaze vášně, že není uspokojena, a většina lidí žije jenom kvůli požitku z ní. Aristotelés
Aristotelés

Ten, kdo není schopen žít ve společnosti nebo ji neshledává pro sebe dostatečnou, je buď zvíře, nebo bůh. Aristotelés
Aristotelés

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Aristotelés
Aristotelés

Vládnout by měli ti, kdo jsou schopni vládnout nejlépe. Aristotelés
Aristotelés

V neštěstí poznáš přítele. Aristotelés
Aristotelés

Ach milí přátelé! Přátelé neexistuj.
Aristotelés

Považuji za odvážnějšího, kdo překonává své vášně, než toho, kdo vítězí nad svými nepřáteli.
Aristotelés

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení.
Aristotelés

Ideální člověk čerpá svou radost z prokazování laskavostí druhým.
Aristotelés

Člověk je tvor společenský.
Aristotelés

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz