Avicenna citáty

Quotes

14 citátů

Nevědomý doktor je pomocník smrti.

Avicenna

Kdyby věci byly bez pohybu, ztratil by čas veškerý smysl.

Avicenna

Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.

Avicenna

Dej pozor, med se často mísí s jedem, odežeň mouchu, jež seděla hadu na těle.

Avicenna

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.

Avicenna

Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.

Avicenna

Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.

Avicenna

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

Avicenna

Rozum je síla duše, schopná zmocnit se vědění.

Avicenna

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.

Avicenna

Voda je jednoduchá substance, jejíž přirozeností je, že je studená, vlhká a průzračná.

Avicenna

Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil, záhadu smrti však neumím rozuzlit.

Avicenna

Cílem činnosti je dobro.

Avicenna

Logika je věda, užitek z ní je placen v hotových.

Avicenna