Ayn Randová citáty

Skinner je tak plný nenávisti k lidskému myšlení a ctnostem, jeho nenávist je tak intenzivní a stravující, že stravuje samu sebe, až nakonec nezůstane nic než šedý popel a trocha zapáchajícího uhlí.
Ayn Randová

Pravda není pro všechny lidi, ale pouze pro ty, kteří ji hledají.
Ayn Randová

Jediná pravomoc, kterou má každá vláda, je síla, která se snaží zničit zločince.
Ayn Randová

Bohatství je výsledkem schopnosti člověka přemýšlet.
Ayn Randová

Kreativní člověk je motivován touhou dosáhnout, nikoli touhou porazit druhé.
Ayn Randová

Otázkou není, kdo mě nechá; ale kdo mě zastaví.
Ayn Randová

Síla a mysl jsou protiklady.
Ayn Randová

Nejmenší menšinou na zemi je jedinec.
Ayn Randová

Budova má poctivost jako člověk.
Ayn Randová

K dosažení je třeba myslet. Musíte vědět, co děláte, a to je skutečná síla.
Ayn Randová

Každá záležitost má dvě strany: jedna strana je správná a druhá je špatná, ale střední je vždy zlá.
Ayn Randová

Protiklady neexistují.
Ayn Randová

Zlo vyžaduje sankci oběti.
Ayn Randová

Důvod není automatický.
Ayn Randová

Každý člověk staví svůj svět podle svého obrazu.
Ayn Randová

Takže si myslíte, že peníze jsou kořenem veškerého zla. Ptali jste se někdy, co je kořenem peněz?
Ayn Randová

Soucit pro viníky je zradou na nevinných.
Ayn Randová

Každý kdo bojuje za budoucnost v ní žije již dnes.
Ayn Randová

Účelem morálky je naučit vás užívat si a žít, ne trpět a zemřít.
Ayn Randová

Štěstí je ten stav vědomí, který vychází z dosažení vlastních hodnot.
Ayn Randová

Nikdy neříkejte, že touha „udělat dobro“ silou je dobrý motiv. Žádná síla, ani hloupost nejsou dobrými motivy.
Ayn Randová

Pokud zemřu, doufám, že půjdu do nebe.
Ayn Randová

Dosažení života není ekvivalentem vyhýbání se smrti.
Ayn Randová

Peníze jsou barometrem ctnosti společnosti.
Ayn Randová

Jednoho dne svět zjistí, že bez přemýšlení, nemůže existovat ani láska.
Ayn Randová

Zbraň není argument.
Ayn Randová

V chrámu svého ducha je každý člověk sám.
Ayn Randová

Já jsem. Já myslím. Já budu.
Ayn Randová

Nejhorší zlo, které můžete udělat, je smát se sám sobě. Je to jako plivat na svoji vlastní tvář.
Ayn Randová

Zlo vyžaduje potrestání oběti.
Ayn Randová

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz