Baruch Spinoza citáty

Quotes

9 citátů

Ctnost a síla jsou jedno a totéž.

Baruch Spinoza

Nikdo až dosud nezjistil, co tělo může.

Baruch Spinoza

Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj. substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.

Baruch Spinoza

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.

Baruch Spinoza

Nemyslím, že by pro spásu duše bylo nutné poznat Krista podle těla.

Baruch Spinoza

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se používá rozum.

Baruch Spinoza

Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.

Baruch Spinoza

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.

Baruch Spinoza

Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.

Baruch Spinoza