Bertolt Brecht citáty

Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé.
Bertolt Brecht

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.
Bertolt Brecht

Je zcela nesprávné ptát se, zda si muži berou dívky pro peníze, nebo kvůli nim samým. Často je to obojí současně. Je málo věcí na dívce, která muže tak smyslně dráždí, jako věno.
Bertolt Brecht

Láska je přání dávat.
Bertolt Brecht

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.
Bertolt Brecht

Rozum vítězí jen vítězstvím rozumných.
Bertolt Brecht

Základem lidského světa nemůže být izolovaný jednotlivec, nýbrž dva lidé, jimiž začíná společnost.
Bertolt Brecht

Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží.
Bertolt Brecht

Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný.
Bertolt Brecht

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.
Bertolt Brecht

Moc má ten, kdo platí.
Bertolt Brecht

Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.
Bertolt Brecht

Veliké Kartágo vedlo tři války. Po té první bylo ještě mocné, po té druhé obyvatelné. Po té třetí válce je nikdo nenašel.
Bertolt Brecht

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy.
Bertolt Brecht

Všechno se dá vylepšit – s výjimkou člověka.
Bertolt Brecht

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz