Carl Gustav Jung citáty

Když seženete dohromady sto nejinteligentnějších lidí na světě a necháte je spolu, jsou jen stupidní chátra? Deset tisíc lidí má kolektivní inteligenci aligátora.
Carl Gustav Jung

V zásadě žádné neřešitelné problémy neexistují.
Carl Gustav Jung

Zdá se jako by čas nebyl ničím abstraktním, ale naopak konkrétním kontinuem.
Carl Gustav Jung

Světlo čínské moudrosti svítí jen ve tmách, nikoli ve světle elektrických reflektorů evropského divadla vědomí a vůle.
Carl Gustav Jung

Teprve až najdeme smysl ve zdánlivém nesmyslu, můžeme bezcenné oddělit od cenného.
Carl Gustav Jung

Věda je nástrojem západního ducha a lze s ní otevřít více dveří než prázdnýma rukama.
Carl Gustav Jung

Člověk již nemá žádnou bázeň boží a domnívá se, že vše je ponecháno lidské úvaze.
Carl Gustav Jung

Richard Wilhelm dosáhl mistrovství, jaké si osvojí jen ten, kdo svůj obor překoná.
Carl Gustav Jung

Jestliže zvrácený člověk používá správných prostředků, pak správný prostředek působí zvráceně.
Carl Gustav Jung

Intuice je jednou ze čtyřech základních funkcí lidské mysli (ty další jsou myšlení, pocity a smyslové vnímání).
Carl Gustav Jung

Kniha I-ťing nespočívá na principu kauzality, nýbrž na dosud neznámém principu, který jsem pracovně nazval princip synchronicity.
Carl Gustav Jung

Věda je sice nikoli dokonalým, přesto však nedocenitelným, svrchovaným nástrojem, který působí zlo jen tehdy, jestliže chce být samoúčelem.
Carl Gustav Jung

Chudému člověku nepomůžeme tím, že mu vtiskneme do ruky větší nebo menší almužnu, i když po tom sám touží. Mnohem lépe mu pomůžeme, jestliže mu ukážeme cestu, jak se může prací od své nouze natrvalo osvobodit.
Carl Gustav Jung

Vše, co se v daném okamžiku narodí nebo vznikne, má vlastnosti tohoto okamžiku.
Carl Gustav Jung

Smrt totiž, viděno psychologicky správně, není koncem, nýbrž cílem, a proto, jakmile je překročeno poledne života, začíná žití ke smrti.
Carl Gustav Jung

Ve středověké alchymii máme dávno hledaný spojující článek mezi gnozí a procesy kolektivního nevědomí.
Carl Gustav Jung

Nic nelze obětovat provždy. Vše se později opět vrací ve změněné podobě.
Carl Gustav Jung

Jednoduchost je tím nejtěžším.
Carl Gustav Jung

Všechna náboženství jsou terapiemi bolestí a poruch duše.
Carl Gustav Jung

Intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly, ale jde cestou nevědomí.
Carl Gustav Jung

Naše posedlost racionálními výklady zřejmě pramení ze strachu z metafyzična, protože ti dva si byli vždy nepřátelskými sourozenci.
Carl Gustav Jung

Narušitel míru je vítr, který vane do Evropy z rozlehlé Asie, a jeho široká fronta se táhne z Thrákie k Baltu, rozfoukává národy jako suché listí či inspiruje myšlenky, které do základů otřásají světem.
Carl Gustav Jung

Švýcaři mají své problémy, ale za nic na světě by to nepřiznali, i když vidí, odkud vítr vane.
Carl Gustav Jung

Tělo je velmi pochybný přítel, protože produkuje věci, které nemáme rádi.
Carl Gustav Jung

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz