Citáty – Charles Dickens

Všechny citáty autora (39)

Charita začíná doma a spravedlnost začíná vedle.
Vytváříme řetězy, které nosíme ve svém životě.
V nouzi života není nic tak silného nebo bezpečného jako je jednoduchá pravda.
Budu ctít Vánoce v mém srdci a snažit se to udržet po celý rok.
Je to melancholická pravda, že i skvělí muži mají své špatné vztahy.
Elektrická komunikace nebude nahrazovat tvář někoho, kdo svou duší povzbudí dalšího člověka, aby byl odvážný a pravdivý.
Pokud by nebyli špatní lidé, nebyli by žádní dobří právníci.
Celý rozdíl mezi konstrukcí a stvořením je přesně takovýhle: postavená věc může být milována až po její výstavbě, ale vytvořená věc je milována dříve, než existuje.
V tomto světě není nikdo zbytečný.
Existují pouze dva styly portrétního malování; vážné a smirk.
Je to láska, která přiměje svět k tomu, aby se to stalo.
Buďme morální. Uvažujme o existenci.
Život je zhotoven z mnoha děr svařených dohromady.
Je tu moudrost hlavy a moudrost srdce.
Žádám jen o svobodu. Motýli jsou volní.
Cokoli jsem se snažil dělat v životě, snažil jsem se celým srdcem, abych to udělal dobře.
Spravedlnost, kterou peníze vykupují, se zřídka rozšiřuje na ty, kteří nemají žádnou.
Zřeknutí zůstává zármutkem.
Jednou velkou zásadou anglického práva je podnikání pro sebe.
Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná.
Byla by z něj krásná mrtvola.
Čas koná divy.
Milující srdce obsahuje největší moudrost.
Zbavte biskupa jeho mitry a obecního slouhu jeho třírohého klobouku – co z nich zbude? Lidé. Pouze lidé.
Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.
Svatba je věc, o které se dovoluje žertovat, ale konec konců při tom není velikého žertu.
Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.
Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.
Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.
Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.
Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz