Citáty – Čínské přísloví

Všechny citáty autora (54)

Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Oheň do papíru nezabalíš.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Porážka je matkou úspěchu.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Slova jsou hlasem srdce.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz