Démokritos z Abdér citáty

Quotes

30 citátů

Země má tvar kruhové desky, uprostřed prohloubené.

Démokritos z Abdér

Život beze svátků je jako dlouhá cesta bez hostince.

Démokritos z Abdér

Kdo má štěstí na zetě, získává syna, kdo je nemá, ztrácí dceru.

Démokritos z Abdér

Medicina léčí nemoci těla, kdežto moudrost zbavuje duši vášní a trápení.

Démokritos z Abdér

Mnozí mnohoučení nemají žádný rozum.

Démokritos z Abdér

Ženy se nemají cvičit v rétorice; to by bylo příliš.

Démokritos z Abdér

Raději bych nalezl jednu příčinu, než bych se stal perským králem.

Démokritos z Abdér

Člověk je vesmír v malém.

Démokritos z Abdér

Bohatí mají půjčovat chudým a pomáhat jim, protože tak vznikají dobré vztahy a ne závist a nenávist.

Démokritos z Abdér

Lépe žít jako chudý v demokracii než jako bohatý pod tyranem.

Démokritos z Abdér

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti.

Démokritos z Abdér

Nic se neděje náhodně, ale vše se děje z racionálního důvodu a potřeby.

Démokritos z Abdér

Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.

Démokritos z Abdér

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.

Démokritos z Abdér

Nerozumní nikoho nepotěší v celém svém životě.

Démokritos z Abdér

Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.

Démokritos z Abdér

Krása je život snímající závoj ze své tváře. Avšak vy jste život a vy jste závoj. Krásné věci poznávají a vyhledávají, kdo jsou k tomu nadáni.

Démokritos z Abdér

Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.

Démokritos z Abdér

Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.

Démokritos z Abdér

Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.

Démokritos z Abdér

I když jsi sám, nedělej nic špatného.

Démokritos z Abdér

Moudrost zbavuje duši vášní.

Démokritos z Abdér

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

Démokritos z Abdér

Podvodníci a pokrytci všechno dokáží řečmi, nic činem.

Démokritos z Abdér

Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.

Démokritos z Abdér

Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.

Démokritos z Abdér

Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.

Démokritos z Abdér

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

Démokritos z Abdér

Stejné myšlení vytváří přátelství.

Démokritos z Abdér

Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.

Démokritos z Abdér