Diogenés citáty

Quotes

3 citátů

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.

Diogenés

Láska k penězům je kořen všeho zla.

Diogenés

Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.

Diogenés