Citáty – Eckhart Tolle

Všechny citáty autora (109)

Ženy jsou blíže k Bytí, neboť je prakticky „ztělesňují“.
Tajemstvím života je „umřít, než umřete“ – zjistit, že smrt neexistuje.
Slovo emoce pochází z latinského emovere, což znamená „vyrušit“.
Místo abyste citovali Buddhu, buďte Buddhou, buďte „probuzeným člověkem“, což slovo buddha znamená.
Láska není branou; láska je to, co branou přichází do tohoto světa.
Jsi-li přítomen, cítíš duši všeho. Cítíš jedno vědomí v každém stvoření a pak vše miluješ jako sám sebe.
Každá bytost je zábleskem božství či snad Vyššího Bytí.
Klíčem k proměně je být kamarád s přítomným okamžikem.
Pes žije v přítomnosti, proto vás může učit nebo vám přítomnost připomínat.
Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem.
Stejně jak pes miluje ohryzávat kosti, stejně tak lidská mysl miluje své problémy.
Příroda vás učí být v klidu, nepřebijete-li ji tokem myšlenek.
Je úžasné pozorovat živé zvíře, protože zvíře na sebe nemá žádný názor.
Příroda nám ukazuje cestu k sobě domů, cestu z vězení vlastních myslí.
Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř Vás otevře dveře Bytí.
Za zvukem je něco víc: tajemná svátost, kterou nelze uchopit pomocí myšlenek
Ale uvědomovat si malé tiché chvíle, na to potřebuješ být potichu uvnitř.
Neklesáme pod hladinu myšlenek, my se nad ně povznášíme.
Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.
Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech.
Rozdíl mezi Vámi a Vaším psem je ten, že Vy máte problémy a on je nemá.
Dovol své mu psovi, aby tě vzal každý den na procházku. Prospěje to tvému tělu a prospěje to tvé duši.
Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi.
Psi kolem sebe šíří dobro, na které lidé slyší.
Neúspěch se skrývá v každém úspěchu a úspěch v každém neúspěchu.
Ego je mysl, která řídí váš život, pokud nejste jejím pozorovatelem.
Být outsiderem je sice obtížné, ale nutí vás to uvědomovat si víc než ostatní, což je výhoda, pokud jde o osvícení.
Největší překážkou pro muže je mysl, zatímco největší překážkou pro ženy je emoční tělo.
Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.
Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.
Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz