Edvard Beneš citáty

Volby budou významnou událostí našeho života národního a státního v příštím roce a všichni bychom se měli ze všech sil přičiniti, aby jak jejich příprava, tak jejich provedení byly klidné, snášenlivé a opravdu demokraticky důstojné.
Edvard Beneš

Dnešní válka je jen pokračováním velikých bojů z první války světové a zabezpečení evropské demokracie, sociálního a hospodářského pokroku a lepšího, opravdu lidového uspořádání a vybudování nového sociálního řádu.
Edvard Beneš

Ruku v ruce s tím jde veliké rozšíření jiného zla dnešní doby – alkoholismu. Zdůrazňujeme mravní význam abstinence u mladých lidí, abstinence naprosté.
Edvard Beneš

Řešíme právě veliké své problémy politické. Odsun Němců z Československa je veliká revoluční a pro nás radostná a uspokojující událost.
Edvard Beneš

Německo vám denně ve své propagandě opakuje nesmyslné bajky o Sovětském svazu a straší vás komunismem, který vás prý po válce zaplaví jako zkázonosná povodeň.
Edvard Beneš

Evropa po pádu Německa se v roce 1945 nemůže vrátit do stavu z roku 1938. Všude budou změny, někde větší, jinde menší, podle toho, jak to tam v roce 1938 vypadalo.
Edvard Beneš

A speciálně, jsa dnes v Moskvě, zdůrazňuji, že s Moskvou a se Sovětským svazem bude naše spolupráce blízká a intimní.
Edvard Beneš

V německém vrchním vojenském velení je chaos a rozvrat. Hitler a jeho okolí tomu říká, že německá armáda je už znacisována.
Edvard Beneš

Aby Československá republika zůstala tak jako dosud pevnou hrází mezinárodního míru a vnitřního klidu i v dobách bouře a jasně svítícím majákem ukázněné a vyspělé demokracie.
Edvard Beneš

Jako prezident Republiky československé chci jiti cestou, kterou první prezident svým dílem vyznačil, a přeji si z plna srdce, aby československý národ, všechny jeho třídy a všechny ostatní národnosti našeho státu tuto směrnici vzaly za svou, a učiním vše, co bude v mých silách, aby nastávající rok byl dobou míru ve světě a klidu ve státě, aby hospodářské a sociální poměry se rychlejším tempem zlepšovaly.
Edvard Beneš

Opakuji a resumuji to, co jsem řekl předminulý týden při zahájení prací Státní rady v Londýně: Válka tato prohrána námi být nemůže, mír se bez nás dělat nebude, Československo žije a bude žít po této válce silněji a zdravěji nežli kdykoli jindy!
Edvard Beneš

Tuto válku vyhraje ona velmoc, která nakonec podrží panství nad mořem. To je Velká Britannie a Spojené státy americké.
Edvard Beneš

Čtyři pětiny světa jsou nyní v boji s totalitními diktaturami Osy.
Edvard Beneš

Od začátku roku Německo, vnitřně upevnivší svůj režim, pokračovalo v přípravách na odstranění všeho, co zbylo z míru versailleského, až dne 7. března sáhlo k obsazení Porýní a výpovědi smlouvy locarnské.
Edvard Beneš

Dnešní doba hledá takové lidi. Jen ti zmohou dnešní chaos duší a srdcí, dnešní rozvrat národů a světa.
Edvard Beneš

Ušetřme si mravních utrpení, pocházejících z přehnané kritiky nad pádem poměrů předválečných a tvořením nových poměrů poválečných, hořkne nám z těchto kritik jen život a mizí chuť k práci a k tvoření nových hodnot.
Edvard Beneš

Evropa nebude ani fašisována, ani bolševisována.
Edvard Beneš

Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.
Edvard Beneš

Lež mívá sice krátké nohy, ale někdy až nebezpečně dlouhé ruce a ke svým nohám bývá lhostejná.
Edvard Beneš

Nevěřím, že dojde k válce, nevěřte, že Německo chce napadnout Československo. Věřím, že je možná dohoda mezi Německem, západní Evropou i státy ostatními.
Edvard Beneš

Je to pro nás katastrofa, kterou jsme si nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se snažit zajistit svému národu klidný život. Nevím, zda budou mít vaše země prospěch z rozhodnutí učiněného v Mnichově. Určitě však nejsme poslední, po nás to postihne i jiné.
Edvard Beneš

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz