Elie Wiesel citáty

Quotes

3 citátů

Lhostejnost je pro mě ztělesněním zla.

Elie Wiesel

V židovské historii nejsou žádné náhody.

Elie Wiesel

Opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost.

Elie Wiesel