Citáty – Éliphas Lévi

Všechny citáty autora (30)

Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.
Státi se člověkem znamená poznati sama sebe.
Živoucí bytosti jsou ve skutečnosti ztělesněním světla.
Skutečný život naší individuality žije jen pamětí.
Každá koruna se láme, jakmile se protiví tiaře.
Platon má méně hloubky, avšak více výřečností než Pythagoras.
Nezničíte-li špatného proroka, pak musí zabíjeti.
Každá vzpomínka vytváří zrcadlový obraz, každé špatné přání představu.
Jméno Adam znamená v hebrejštině červenou zemi.
Uvedení ženy v řád kněžský byl vždy sen falešných gnostiků.
Nemravnost jest rouhání proti životu.
Přivolávati mrtvé na zem znamená nechati je dvakráte umříti.
Život jest hadem, který se neustále vytváří a požírá, a jehož objetí nutno ujíti a jemuž dlužno položiti patu na hlavu.
Stejné příčiny mají vždy stejnou působnost.
Bytí je Bytí, důvod Bytí jest v bytí.
Smrt jest narozením do nového života.
Usmívá-li se na nás štěstí, použijme jeho rozmaru, aniž bychom příliš počítali se zítřkem.
Neraďme bláznům, nabídněme jim pouze rolničky.
To, co my nazýváme smrtí, je pouhý přesun ze života do života, nikoliv však zničení!
Věčnost je Bůh života, není bohem smrti.
Sen o věčné noci je pouhá pomíjející slepota našich srdcí.
Nedivme se ničemu a neobtěžujme nikoho svým utrpením.
Nesnažme se otvírat oči slepým; dejme jim jen opěrnou hůl.
Nechtějme slávu, neboť všechna sláva je buď kříž nebo pranýř; spokojme se s osudem spravedlivých.
Konec věci jedné je počátkem života věci druhé, každá smrt je zároveň narozením.
Nenosme v sobě zároveň sémě dobra a zárodky zla.
Smích je víra v radost a zpívat znamená přivolávat dobro.
Milujme krásy přírody a nepozorujme to, co je v ní ošklivé.
Zachovejme ve všem rovnováhu, neboť rovnováha je mír!
Věčný mír je pravidelný a harmonický život přírody v nekonečnu.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz