Epifanius ze Salaminy citáty

Quotes

1 citátů

Můžeme říci, že řešení jakékoli otázky vyplývá nikoliv prostřednictvím našich vlastních úvah, ale z toho co vyplývá z Písma.

Epifanius ze Salaminy