Epiktétos citáty

Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.
Epiktétos

Každé dílo prozrazuje svého autora.
Epiktétos

Pokud vesmír nikdo neřídí, jak je potom možné, že město nebo dům není možné nechat ani na krátkou chvilku bez správců?
Epiktétos

Kéž by byli jen tyranové a nikoli ještě jejich komorníci! A jak najednou člověk zmoudří, když ho císař učiní třeba jen dozorcem nad svým nočníkem.
Epiktétos

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.
Epiktétos

Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.
Epiktétos

Někdo hodně pije. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že hodně pije. Někdo se časně koupá. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že se časně koupá.
Epiktétos

Řeknou-li ti, že o tobě někdo špatně mluví, nehaj se, nýbrž odpověz: Takže nevěděl o ostatních mých chybách, jinak by nebyl mluvil jen o těchto.
Epiktétos

Smrt není strašná. Strašnou jí dělají jen strašné představy.
Epiktétos

Nikdy o ničem neříkej: ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem.
Epiktétos

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován.
Epiktétos

Láska mocných je bezcitná.
Epiktétos

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.
Epiktétos

Nežádej, aby to co se stane, se stalo tak, jak chceš. Ale dbej, aby se věci stávaly tak, jak se stávají, a budeš šťastný.
Epiktétos

Pomocí rozumu může člověk překonávat všechny nepříjemnosti. S nepřekonatelnými nepříjemnostmi se rozumný člověk ve svém životě nikdy nesetká.
Epiktétos

Není třeba plakat nad člověkem, který se narodil nebo zemřel, ale jen nad tím, který za svého života ztratil svoji lidskost.
Epiktétos

Svobodný je pouze ten, kdo nemusí před nikým nic skrývat.
Epiktétos

Upravený vzhled svědčí o jakési představě krásna a o skloně ke slušnosti.
Epiktétos

Nezáleží na tom co se vám stane, ale jaká bude vaše reakce.
Epiktétos

Nemluv o tom, jak se má jíst, ale jez, jak se sluší.
Epiktétos

Zvolte si zásadu a žijte podle ní stejně ve společnosti jiných, i sami.
Epiktétos

Jen vzdělaní jsou svobodní.
Epiktétos

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.
Epiktétos

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz