François Duvalier citáty

Quotes

3 citátů

Souhlasím s vůli lidu. Jako revolucionář nemám právo nepřihlížet k vůli lidu.

François Duvalier

Bůh a lidé jsou zdrojem veškeré moci. Byla mi dvakrát projevena ta čest, mít tu moc.

François Duvalier

Jsem nesmrtelná duše Haitského národa. Bohem a Ježíšem Kristem vyvolený vůdce, jehož se bojí i sama smrt.

François Duvalier