František Vladislav Hek citáty

Quotes

43 citátů

Hledáme Boha, abychom ho nalezli, a nalezše ho, hledati ještě nepřestáváme, neboť jest neskonečný.

František Vladislav Hek

Dítě ovšem, neděje li se mu hned všecko po vůli, brečí; ale proto jest a zůstává dítětem.

František Vladislav Hek

Dobré, když se dobře neužívá, Všecku svou potracuje dobrotu.

František Vladislav Hek

Kdož upřímě chce, mnoho může, pokudž se opravdivě vynasnaží.

František Vladislav Hek

Mluv se slepým o barvě, však ztěžka se domluvíte.

František Vladislav Hek

Ze semene kopřivy neroste lilium.

František Vladislav Hek

Snáze nalezne chudoba dobrotince nežli přítele.

František Vladislav Hek

Mnohý louská ořechy, avšak na vylouštěná jádra cizí chodívá mu veverka.

František Vladislav Hek

Bez boje nebývá vítězství.

František Vladislav Hek

Přenešťastný člověk, kterýž rozum ztratil, neboť ztratil to, což ho od živočichův dělí.

František Vladislav Hek

Kdo lží nabijí, stříli naprázdno.

František Vladislav Hek

Krejčí mdlého zraku nit do jehly sotně navléká.

František Vladislav Hek

I té nejdelší písničce bude jednou konec.

František Vladislav Hek

Zrcadlem života jest příklad dobrý.

František Vladislav Hek

Každý rádce chváli to, k čemu radí; ale někdo radí k sobě.

František Vladislav Hek

Koflík prázdný, byť i všecek zlatý byl, žízeň přece neuhasí.

František Vladislav Hek

Kdo se spoléhá na cizí stůl, bývá často bez oběda.

František Vladislav Hek

Nehroz se, děťátko, mračna: nad mračnami Slunce.

František Vladislav Hek

Počátek ctnosti dobré svědomí.

František Vladislav Hek

Daruje-li co komu lakomec, měj to jako za lep na ptáky.

František Vladislav Hek

Každý hraje, jak mu padne kostka; dobrý ale hráč dovede i se špatnou kostkou vyhrát.

František Vladislav Hek

Sotva bude člověka na světě, aby vždy tak přímě kráčel, že by se nikdy šourně nezatočil.

František Vladislav Hek

Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremní.

František Vladislav Hek

Jistější je dnes nežli zítra.

František Vladislav Hek

Zrale považ, prvé nežli cestu nastoupíš, kudy se dáti máš.

František Vladislav Hek

Dobře ztrávený čas uběhne jako voda.

František Vladislav Hek

Rok ma krok, příjde, prvé než zvíš.

František Vladislav Hek

Kde se klevetníci scházejí, tam má hluchý pokoj.

František Vladislav Hek

Kohož sílí Bůh, toho lidé neomdlejí.

František Vladislav Hek

Sebe samého přemáhání jestvšech ctností kořenem.

František Vladislav Hek

Veselý na cestu tovaryš jest již poloviční cestou.

František Vladislav Hek

Msta zamlčená nebo poodložená bývá nejnebezpečnější.

František Vladislav Hek

Člověk v mnohých věcech prohnaný o všelicos se pokusí.

František Vladislav Hek

K příteli věrnému žádného není přirovnání.

František Vladislav Hek

Lítá, prve než mu křídla dorostli.

František Vladislav Hek

Blaze domu, v němž rozšafná vládne matka.

František Vladislav Hek

Několik píšťal nedělá celé varhany.

František Vladislav Hek

Každá věc má svou vadu i statečnost.

František Vladislav Hek

Náhlé obracení nebývá trvalé.

František Vladislav Hek

Moudrému nepřichází na světě nic velkého, ale také nic malého.

František Vladislav Hek

Byť bys, člověče, všecko, co dobrého a vzácného ve světě máš, ztratil: hlediž jen, abys neztratil sebe samého.

František Vladislav Hek

Co prospěje tobě, že jazyk Boha chválí, jestliže ho i svědomí tvé nechválí?

František Vladislav Hek

Boj srdce dobrého s hlavou zlou nikdy nepomine.

František Vladislav Hek