Friedrich Engels citáty

Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama.
Friedrich Engels

Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.
Friedrich Engels

Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů nesmysly menšími.
Friedrich Engels

Hoře lásky patří k největším a nejušlechtilejším lidským bolestem.
Friedrich Engels

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá.
Friedrich Engels

Hegel jako první správně postihl vztah mezi svobodou a nutností. Svoboda je pro něj poznaná nutnost.
Friedrich Engels

Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl.
Friedrich Engels

Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu.
Friedrich Engels

Existenci pudingu dokážete tím, že ho sníte.
Friedrich Engels

Lidé jsou určováni poměry – ale pořádně jim to oplácejí.
Friedrich Engels

Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoazie.
Friedrich Engels

Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.
Friedrich Engels

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz