Galileo Galilei citáty

Víno je „světlo spojené kapalinou“.
Galileo Galilei

Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.
Galileo Galilei

Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl.
Galileo Galilei

Ve vědeckých otázkách nemá autorita tisícovky stejnou hodnotu jako pokorné bádání jednotlivce.
Galileo Galilei

Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.
Galileo Galilei

Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.
Galileo Galilei

Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc.
Galileo Galilei

Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
Galileo Galilei

Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a intelektem nás předurčil k tomu, abychom se vzdali jejich použití.
Galileo Galilei

Jenom chorobná představa o naší velikosti může dělat z neslýchaně slabého rozumu soudce nad Božími díly a považovat za prázdné a zbytečné všechno ve vesmírném světě, co neslouží našemu prospěchu.
Galileo Galilei

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz