George Washington citáty

Quotes

7 citátů

Disciplína je duší armády. Činí malá množství nebezpečně velkými; přináší úspěch slabým a úctu všem.

George Washington

Zásadu, že upřímnost je nejlepší politika, uplatňuji jak ve věcech veřejných, tak i v soukromých.

George Washington

Válka se musí vést systematicky, k tomu je třeba charakterních mužů, jež se řídí zásadami cti.

George Washington

Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat – včetně jejich vlastní vlády.

George Washington

Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.

George Washington

Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.

George Washington

Střezte se před podvody předstíraného patriotismu.

George Washington