Giacomo Casanova citáty

Nepřítomní nemají nikdy pravdu.
Giacomo Casanova

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.
Giacomo Casanova

S nehezkými ženami se člověk cítí nejlíp.
Giacomo Casanova

Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem.
Giacomo Casanova

Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit.
Giacomo Casanova

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá pootevřené okno.
Giacomo Casanova

Obšťastnit ženu je stejné jako stvořit krásný obraz či skvělou symfonii.
Giacomo Casanova

Sexuální zážitek je jenom v představách vrcholný. V praxi je poloviční.
Giacomo Casanova

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti.
Giacomo Casanova

Láska rozumné bytosti je touha spojit se s druhou bytostí svého druhu, která náhodou vzruší nějaký jeho smysl.
Giacomo Casanova

Láska sestává ze tří čtvrtin ze zvědavosti.
Giacomo Casanova

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává.
Giacomo Casanova

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější.
Giacomo Casanova

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz