Gustave Flaubert citáty

Quotes

22 citátů

Přemíra kritiky svědčí o neporozumění.

Gustave Flaubert

Psaní je psí život, ale je to jediný život, který stojí za to žít.

Gustave Flaubert

Umělec se má projevovat tak, aby vyvolal v příštích generacích dojem, že nežil. Čím méně si ho dovedou představit, tím se bude zdát větší.

Gustave Flaubert

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka.

Gustave Flaubert

Všechno odchází, všechno pomíjí, voda teče a srdce zapomíná.

Gustave Flaubert

Čím víc stárneme a čím víc se odlidňuje rodinný krb, tím víc zalétáme myslí do dávných dnů, do doby mladosti.

Gustave Flaubert

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá.

Gustave Flaubert

Hněv nemá sílu, je to kolos, jehož kolena se chvějí a jenž mnohem více zraňuje sebe než jiné.

Gustave Flaubert

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.

Gustave Flaubert

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam.

Gustave Flaubert

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni.

Gustave Flaubert

Všechno zlé pochází z naší obrovské nevědomosti. Kde by se mělo studovat, tak se bez diskuse věří. Místo abychom poznali, tvrdíme.

Gustave Flaubert

Člověk se pozvedá výš jen srdcem.

Gustave Flaubert

Je nutno dělat umění pro sebe, a nikoli pro obecenstvo.

Gustave Flaubert

Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.

Gustave Flaubert

Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu.

Gustave Flaubert

Axióma: Nenávist k měšťákovi je počátkem ctnosti.

Gustave Flaubert

Politika, pěkné svinstvo!

Gustave Flaubert

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali.

Gustave Flaubert

Hlupák je každý, kdo myslí jinak než my.

Gustave Flaubert

Idioti jsou jako láska. Dá se o nich mluvit donekonečna.

Gustave Flaubert

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví.

Gustave Flaubert