Citáty – Guy Ballard

Všechny citáty autora (52)

Nic není nemožné.
Pravda je zvláštnější než báseň.
Láska je projevená dokonalost.
Lidské pokolení bylo původně vytvořeno jako věrný obraz Boha.
Mnohá tvrzení, mýty a pověsti v sobě mají pravdivé jádro, které jim dalo vznik.
Je životní pravdou, že si nelze přát nic, co by také nemohlo být vytvořeno (manifestováno) někde ve vesmíru.
Skutečné přání je ta nejvyšší forma modlitby.
Skutečná inteligence je moudrost nebo Boží poznání; nikdy nemůže myslet něco nesprávného.
Myšlenky a pocity devadesáti pěti procent lidí se pohybují volně a bez překážek jako mladí divocí psi.
Každý jednotlivec si vytváří vlastním myšlením a cítěním svůj svět.
Světlo je říší Boží.
Jsi tam, kde jsou tvé myšlenky; protože jsi své vědomí.
Bůh v tobě je tvým jistým vítězstvím!
Ó, vy lidé, víříte jedním životem za druhým a zažíváte zklamání za zklamáním, dokud se nenaučíte následovat ‚Zákon Lásky‘.
Láska není činností lidského ducha (rozumu, mysli), nýbrž je ‚čistou a svítící esencí‘, kterou vytváří lidský duch.
Každé správné přání nese v sobě sílu svého naplnění.
Síla zlata má velmi vysoké vibrační číslo.
Ty jsi nespravedlivý vůči životu, ne život vůči tobě!
Každý jednotlivec v sobě nese Boží plamen života.
Láska má všechno a zná jen jednu vůli: ve všem uskutečňovat plán dokonalosti.
Co všechno nechá vnější Já v nesouladu probleskovat svými myšlenkami a pocity, to se ve stejném okamžiku vtiskne do struktury fyzického těla.
Každá zkušenost vědomí má svou dřívější příčinu a vše se stává ve stejném okamžiku příčinou budoucího účinku.
Síla zlata je ve skutečnosti zářící elektronová síla slunce na nižší oktávě.
Čím vroucněji pocit oduševní přání, tím rychleji je splněno.
Celý vesmír provádí, co nařídí láska.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz