Heiner Goebbels citáty

Quotes

1 citátů

Velmi často se redukuje divadlo na jakousi simulaci vnější reality. To je chyba. Divadlo vytváří svou vlastní realitu, skrze niž dává divákům novou zkušenost. To je to, co mám rád a co se snažím rozvíjet.

Heiner Goebbels