Heinrich Heine citáty

Neříkám že ženy nemají charakter, spíš mají každý den jiný.
Heinrich Heine

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce.
Heinrich Heine

Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné. Kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.
Heinrich Heine

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas.
Heinrich Heine

Jakmile žena dospěje k myslícímu sebeuvědomění, její první myšlenkou jsou nové šaty.
Heinrich Heine

Obvykle chválívají dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má ovšem i obyčejná cibule.
Heinrich Heine

Krásné rýmy slouží často jako berličky chromým myšlenkám.
Heinrich Heine

Chválil se tak silně, že kadidlo stouplo v ceně.
Heinrich Heine

Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl?
Heinrich Heine

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.
Heinrich Heine

Je překvapující, jak se může do tak malé hlavičky vejít tolik nevědomosti.
Heinrich Heine

Ošklivost je u ženy již půl cesty k ctnosti.
Heinrich Heine

Když svědí císaře, musí se škrábat národ.
Heinrich Heine

Kdykoliv jsem odolal pokušení, bylo to krásné; ale když jsem mu podlehl, bylo to ještě krásnější.
Heinrich Heine

Každý život má svou velikost.
Heinrich Heine

Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.
Heinrich Heine

Nepochopíme ruiny dříve, než jsme sami ruinami.
Heinrich Heine

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu.
Heinrich Heine

Štěstí je nevěsta.
Heinrich Heine

Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují.
Heinrich Heine

Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Heinrich Heine

Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky.
Heinrich Heine

Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké.
Heinrich Heine

Líbám, tedy žiji.
Heinrich Heine

Je něco horšího než láska ošklivé ženy – přátelství krásné ženy.
Heinrich Heine

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz