Hippokratés citáty

Lidé zvyklí snášet běžné námahy, byť i slabé a staří, snáze je snášejí než-li lidé silnější a mladší, avšak nezvyklí.
Hippokratés

Tělesný stav a životní návyky lidí kopírují přírodu země, kde žijí.
Hippokratés

Lékař léčí, příroda uzdravuje.
Hippokratés

Když nejsi ochotný změnit svůj život, není ti pomoci.
Hippokratés

Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.
Hippokratés

Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.
Hippokratés

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.
Hippokratés

Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.
Hippokratés

Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.
Hippokratés

Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.
Hippokratés

Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.
Hippokratés

Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.
Hippokratés

Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.
Hippokratés

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.
Hippokratés

Lidské zákony jsou špatné, protože pocházejí od lidí, kteří jsou vedeni touhou po moci. Přirozenost je vždycky dobře, protože ve všem. vystačí všemu. Proto se zákony mění, aby zkusily napodobovat přirozenost.
Hippokratés

Hlavně neublížit!
Hippokratés

Nechť strava je tvojí medicínou.
Hippokratés

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz