Homér citáty

Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak…nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.
Homér

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími – řekni jen něco a zbytek zataj!
Homér

Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.
Homér

Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.
Homér

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.
Homér

Nic není na světě slabšího než muž.
Homér

V mládí a kráse je zřídka moudrost.
Homér

Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.
Homér

Člověk se nasytí všeho, i lásky.
Homér

Je krásné a slušné zemřít pro svou vlast.
Homér

Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.
Homér

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.
Homér

Zbytečná skromnost chudému škodí.
Homér

Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!
Homér

Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.
Homér

V bídě se rychleji stárne.
Homér

Žena chce vždycky obohatit toho, s kým právě žije.
Homér

Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.
Homér

Hřích je vymýšlet záhubu druhým.
Homér

Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
Homér

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz