Jan Amos Komenský citáty

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.
Jan Amos Komenský

Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost.
Jan Amos Komenský

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
Jan Amos Komenský

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
Jan Amos Komenský

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
Jan Amos Komenský

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
Jan Amos Komenský

Není dobré zoufat si nad pokrokem.
Jan Amos Komenský

Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.
Jan Amos Komenský

Čemukoli vyučuješ, hleď aby jasná pravda byla.
Jan Amos Komenský

Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Jan Amos Komenský

Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Jan Amos Komenský

Spanilý člověk neučený – co jiného než papoušek s krásným peřím.
Jan Amos Komenský

Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.
Jan Amos Komenský

Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.
Jan Amos Komenský

Neznámému nejinak než pomocí něčeho známého učí se.
Jan Amos Komenský

Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.
Jan Amos Komenský

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.
Jan Amos Komenský

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
Jan Amos Komenský

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz