Jan Neruda citáty

Hloupí lidé nejsou mně tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé.
Jan Neruda

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.
Jan Neruda

Mnohý muž se často zakouká do ženy a přece do ní obyčejně nevidí.
Jan Neruda

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad.
Jan Neruda

Moudré je říct si každého dne: „Kéž si uchovám lásku k životu“.
Jan Neruda

Člověku neschází síla, ale vůle.
Jan Neruda

Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Jan Neruda

Klep je surogát kritiky. Jeden klepař na deset pomluv stačí, kdežto někdy ani deset kritik na jednu spravedlnost.
Jan Neruda

Všichni silní lidé milují život.
Jan Neruda

Básnění je líčená duševní choroba.
Jan Neruda

Železo rozohnit dovede každý, ukovat však málokterý.
Jan Neruda

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru.
Jan Neruda

Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.
Jan Neruda

Není smutnějšího pohledu než muž před zrcadlem.
Jan Neruda

Za hrdost se platí samotou.
Jan Neruda

Kdo chvíli stál, již stojí opodál – den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.
Jan Neruda

Kdo ničemu nevěří, tomu také nic nevěřím.
Jan Neruda

Lidé obyčejně chtějí tím se zdát, čím nejsou.
Jan Neruda

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz