Jan Procházka citáty

Quotes

10 citátů

Charakter i bezcharakternost jakékoliv doby je součtem nás samých, nás všech.

Jan Procházka

Snášenlivý člověk dokáže nejenom mluvit, dokáže i mlčet, když mluví někdo jiný.

Jan Procházka

Když tone loď a má pod čarou ponoru díru velikosti vrat do stodoly, rozumný kapitán neposílá plavčíka natírat stožár.

Jan Procházka

Mnohem raději se otevřeně zamýšlíme nad mládeží než sami nad sebou.

Jan Procházka

Ne každý může být filozofem, ale každý by měl ve svém vlastním zájmu půlhodinku týdně přemýšlet.

Jan Procházka

Neklid člověka vzrůstá s mírou informací, které si osvojuje.

Jan Procházka

O ničem nemá člověk tak dlouho zkreslené a zpožďující se představy jako o svém vlastním zevnějšku.

Jan Procházka

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.

Jan Procházka

Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.

Jan Procházka

Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.

Jan Procházka