Jaromír John citáty

Quotes

5 citátů

Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života.

Jaromír John

Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.

Jaromír John

Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že se necháme ovládat teoriemi, zatímco k právům života jsme slepí.

Jaromír John

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým.

Jaromír John

Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.

Jaromír John