Citáty – Jean Dutourd

Všechny citáty autora (28)

Metafyzická úzkost je velké útočiště životních ztroskotanců.
Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak zlého. Všechno záleží na tom, jakou představu si o něm člověk udělá.
Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naší důvěru všemi kličkami rozumu.
Láska, to je válka, s veškerou nesmyslností a hrůzami.
Tělesná láska proniká do duše vsakováním.
Cit je ve skutečnosti cosi velice vzácného, cosi výjimečného. Nestačí na to běžný slovník.
Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo.
Inteligentní lidé jsou všeobecně dost rádi podezíraví. Říkají si, že jejich duševní mohutnost je chrání před slepotou; že i když se vznášejí v nadoblačných výšinách, neztrácejí přitom ze zřetele malé temné body života.
Když dokonale poznám jednu ženu a poskytnu jí všechnu rozkoš, jakou jen je schopna vsát, poznám skrze ni všechny ženy a celou lásku.
Láska se nevysvětluje, jenom konstatuje.
Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.
Dějiny lidstva jsou jedna řada ztracených příležitostí, které člověk propásl svou krátkozrakostí, tou věčnou vnitřní lehkovážností, která je jeho údělem.
Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce.
Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.
Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence zítřejšího.
Hlupák je potrava bohatá na kalorie a vitamíny. Něco jako hovězí.
Plačtivá žena je něco zoufalého.
Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe.
Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.
Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky.
Žena se vždycky ráda chlubí svým milencem, obzvlášť před přítelem, o kterém ví, že je do ní beznadějně zamilován.
Všechno, co člověk z milované bytosti nevidí, nahrazuje si poezií.
Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
Krása je často na překážku lásce. Předem bere odvahu.
Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu.
Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu.
Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí.
Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz