Jean Paul Sartre citáty

Když jsme ztratili iluzi věčnosti, je úplně stejné čekat několik hodin nebo několik let.
Jean Paul Sartre

Nemáme právo stranit se lidí; chtěj nechtěj žijeme ve společnosti.
Jean Paul Sartre

Vlastnictví není právo, nýbrž povinnost.
Jean Paul Sartre

Existence je iluze.
Jean Paul Sartre

Když někdo kouká po ženách, měl by si aspoň vzít čistou košili.
Jean Paul Sartre

Nikdy nemáme s bláznem prožívat jeho šílenství.
Jean Paul Sartre

Dlouho jsem pokládal pero za meč, ale nyní vidím naši bezmocnost.
Jean Paul Sartre

Co je ve Freudovi nejlepší, to najdete už v Platónovi.
Jean Paul Sartre

Předmětem pohlavní touhy může být všechno.
Jean Paul Sartre

Jednoho krásného rána na vás nastrčí všelijaké nálepky a ty musíte nosit celý život.
Jean Paul Sartre

Utíkat před existencí znamená pořád existovat. Existence je plnost, kterou člověk nemůže opustit.
Jean Paul Sartre

Rád bych měl svá slova. Ale ta, co mám k dispozici, už se válela ve vědomí.
Jean Paul Sartre

Z filozofického hlediska je možné snadno Freudovy omyly vyvrátit.
Jean Paul Sartre

Člověk musí podpírat mravní nadřazenost hmotnými symboly, jinak by klesla dolů.
Jean Paul Sartre

Nikdy nezáleží vůbec na ničem.
Jean Paul Sartre

Do štěstí nemůžete lidi nutit proti jejich vůli.
Jean Paul Sartre

Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.
Jean Paul Sartre

Myšlenky se rodí z praxe.
Jean Paul Sartre

Chtěl jsem dobro – byla to pošetilost. Na téhle zemi a v téhle době neoddělíš dobro od zla.
Jean Paul Sartre

Brány svého vězení si každý nese v sobě.
Jean Paul Sartre

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní.
Jean Paul Sartre

Světlo zestárlo, zšedlo: bylo teď kalné, jako když se ve váze s květinami den nevymění voda.
Jean Paul Sartre

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout.
Jean Paul Sartre

Člověk bude především tím, čím se být rozhodl.
Jean Paul Sartre

Zemřít není všechno. Je třeba zemřít včas.
Jean Paul Sartre

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život.
Jean Paul Sartre

Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru.
Jean Paul Sartre

Lidský život začíná na rubu zoufalství.
Jean Paul Sartre

Dobrý otec neexistuje, to je pravidlo; z toho bychom neměli vinit muže, ale prohnilá otcovská pouta.
Jean Paul Sartre

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt.
Jean Paul Sartre

Kritika může být nepohodlná, ale nikdo neříká,že člověk je tu proto, aby žil v pohodlí.
Jean Paul Sartre

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz