Jiddu Krišnamurtí citáty

Quotes

3 citátů

Člověk s materiálním bohatstvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepozná nic jiného než tmu a bude šířit nepokoj a utrpení.

Jiddu Krišnamurtí

Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to pravda.

Jiddu Krišnamurtí

Není měřítkem zdraví dokázat se přizpůsobit těžce nemocné společnosti.

Jiddu Krišnamurtí