Johanka z Arku citáty

Quotes

1 citátů

Přináším ti zprávy od Boha, že náš Pán ti vrátí tvoje království, dovede tě ke korunování v Remeši, a vyžene tvé nepřátele. V tomto jsem poslem Boha. Statečně mne pusť k dílu, a já odstraním obléhání Orleansu.

Johanka z Arku