Johannes Kepler citáty

Quotes

3 citátů

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!

Johannes Kepler

Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.

Johannes Kepler

Kde by se octla rozumná matka astronomie, kdyby bláznivá dcera astrologie nic nevydělala?

Johannes Kepler