John Fitzgerald Kennedy citáty

Quotes

4 citátů

Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř – abychom jim zabránili odejít.

John Fitzgerald Kennedy

Federální rozpočet může a měl by být nástrojem prosperity a stability, nikoliv odrazujícího zotavení.

John Fitzgerald Kennedy

Musíme použít čas jako nástroj, ne jako gauč.

John Fitzgerald Kennedy

Úsilí a odvaha nestačí bez účelu a směru.

John Fitzgerald Kennedy