Citáty – Jules Verne

Všechny citáty autora (63)

Chtěl bych ve skutečnost uvést definici štěstí, kterou jsem někde, nevím už kde, četl, a jež má čtyři podmínky: Život v přírodě, láska ženy, oproštění od ctižádosti a vytváření nové krásy.
Nic o životě nevíš a musíš se naučit žít celý život, jak pravil Seneca.
Kdo ale čte romány? Ani ti, kdo je píší, soudě podle jejich stylu.
Slovo poslanec se odvozuje od slova poslání.
S vyvýšeného místa lze ovládnout všechny lidské malichernosti.
Jiná doba, jiné mravy!
Člověk, který zemře dříve, nežli se v životě k něčemu rozhodl, dosáhne na světě téměř dokonalosti.
Někdo studuje 10 let, abych se stal inženýrem nebo lékařem, advokátem nebo soudcem. A chcete snad získat vědomosti do manželství za kratší dobu? To není možné.
Nejjistější a nejprostší prostředek, jak se vyrovnat s požárem, je nechat to shořet.
Ďábel hodně snese a já věřím, že si ho lidé vymysleli jen proto, aby jím vysvětlili vše, co nelze vysvětlit jinak.
Náhoda není zrovna nejhorší průvodce, protože se obyčejně dobře vyzná v cestách.
Bez mnohého se člověk obejde, ale ne bez člověka.
Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.
Věda nemůže předcházet myšlení.
Velcí zloději vždy vypadají jako počestní lidé.
Tisíc cest vede k jednomu cíli.
Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.
Člověk nesmí žádat nemožnosti.
Cestovní pasy jsou jen k tomu, aby působily trampoty počestným lidem a aby darebákům usnadňovaly útěk.
Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.
Stroje zničily statečnost a z vojáků se stali mechanici.
K čemu spát? Lepší je bez spánku snít.
Až válka přinese zisk tak jako průmyslový podnik, pak bude válka.
Hudba se již nevychutnává, hltá se!
Opera se stala pobočkou burzy; nahlas se v ní projednávají obchody, o hudbu je zájem pramalý.
Zpěváci hýkají, štěkají, řvou, vyjí, vydávávají ze sebe všemožné zvuky, jen ne zpěv. Jako zvířata na statku!
Komu záleží na Řecích a Římanech, vždyť slouží jen jako nezbytné kořeny slov moderní vědy!
V hudbě se nedá objevit nic nového stejně jako v lásce.
Smyslová umění mají věčnou výhodu stálého mládí!
Géniové sice vytvářeli svou dobu, ale jsou odloženi do archeologických sbírek.
Diplomacie je věda dvojznačná, dvojsmyslná a obmyslná.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz