Julius Zeyer citáty

Quotes

26 citátů

Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.

Julius Zeyer

Úsměv je taková útěcha pro ty, na něž se život škaredil.

Julius Zeyer

Ženu ani květinou neudeř!

Julius Zeyer

Lidé pominou, idea, princip trvá.

Julius Zeyer

Láska moje roste tím, že se stále dává, roste – ale tráví mě, jak plamen tráví olej v lampě.

Julius Zeyer

Na světě jsou dvojí dobří lidé: mrtví, a ti, kteří se ještě nenarodili.

Julius Zeyer

Neřest je hnusná nejvíce v malých poměrech.

Julius Zeyer

Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.

Julius Zeyer

Čest je pouze jedna, čest muže a člověka…

Julius Zeyer

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem.

Julius Zeyer

Býti dobrým člověkem znamená více, než býti velikým umělcem, ač jedno druhé nevylučuje.

Julius Zeyer

Láska je bezedná propast, kteráž snad v pekle ústí; proto zachvívá se, kdo na jejím pokraji se octnul – a přec vrháme se s do ní šílenou radostí!

Julius Zeyer

Dům bez knih je jako tělo bez duše.

Julius Zeyer

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.

Julius Zeyer

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.

Julius Zeyer

Manželství je radostí na měsíc a starostí pro celý život.

Julius Zeyer

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání.

Julius Zeyer

Láska jako dech boží, duje, kam chce.

Julius Zeyer

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat.

Julius Zeyer

Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomnost je vždy.

Julius Zeyer

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte.

Julius Zeyer

Toužit po lásce ještě neznamená milovat.

Julius Zeyer

Národ, který si netroufá snít o své samostatnosti, není hoden, aby žil.

Julius Zeyer

Jsou chvíle, kdy i věci pláčí.

Julius Zeyer

Cesta k velkým činům je plná trní a bodláčí.

Julius Zeyer

Co je všem skryté, to láska uhádne.

Julius Zeyer