Karel Čapek

Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.
Karel Čapek

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.
Karel Čapek

Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.
Karel Čapek

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.
Karel Čapek

Muž je – z vrozené hlouposti – specialista, že je – nevím, z které vrozené nectnosti – duch univerzální, všestranný a plný podivuhodných zájmů.
Karel Čapek

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou… Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.
Karel Čapek

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.
Karel Čapek

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.
Karel Čapek

Jen dolů, dolů spět, toť meta vytoužená: svět chce být polosvět, žena — být položena —
Karel Čapek

Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.
Karel Čapek

Oděv je jenom soubor kapes, jež slouží k uchování čtyř nebo pěti hlavních věcí života.
Karel Čapek

Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.
Karel Čapek

Muž se společensky uplatňuje a zařaďuje tím, co vydělává; žena tím, co vydává.
Karel Čapek

Muž je člověk davu, zástup žen je vždy poněkud komický. Žena velmi ztrácí, existuje-li hromadně.
Karel Čapek

Muž je nejvíc doma ve svém díle.
Karel Čapek

Lidská povaha je plná rozporů.
Karel Čapek

Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně – co svět světem stojí.
Karel Čapek

Humor je produkt sociální; individualismus je schopen nejvýš jen ironie.
Karel Čapek

Humor je nejdemokratičtejší z lidských zvyků.
Karel Čapek

Vojna je hrozná, ale horšie je otroctvo.
Karel Čapek

Staroba je parazit vlastnej mladosti.
Karel Čapek

Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili iba to čo vedia.
Karel Čapek

Najmocnejšou vodnou energiou na svete sú ženské slzy.
Karel Čapek

Mlaď sa zvyčajne rozhliada ako nepriateľ – čo by mohla zrovnať so zemou.
Karel Čapek

Ľudia premýšľajú skôr pod tlakom nutnosti ako zo skutočnej potreby.
Karel Čapek

Iba malí ľudia sa bijú o prestíž, veľkí ju majú.
Karel Čapek

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.
Karel Čapek

Hovoríme láska, ale je to celý zástup citov, ani ich v tom húfe nemôžeme rozoznať.
Karel Čapek

Můžu říci, že jsem svému ideálu nezůstal nic dlužen.
Karel Čapek

Literární a jiná proslulost usnadňuje erotické úspěchy.
Karel Čapek

Devatenácté století vynalezlo něco nespoutanějšího než páru a elektřinu, totiž dějiny.
Karel Čapek

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz