Karel Havlíček Borovský – citáty

Co sám nerad, nečiň jiným, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.
Karel Havlíček Borovský

Nepišme pouze proto, aby nám příbývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakrýti nějakou mezeru v naší literatuře.
Karel Havlíček Borovský

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže.
Karel Havlíček Borovský

Není nad původnost, každý po ní touží; lidé chodí přes most, to já půjdu louží.
Karel Havlíček Borovský

Po bitvě na Bílé hoře přišla na nás dřímota a v Čechách se zahnízdila ta německá holota.
Karel Havlíček Borovský

Byrokracie je, když si může každý ministr, tedy jeden člověk, podle okamžitého svého nápadu vydat na cokoli několik milionů neb až na sta milionů, které musí země, to znamená celý národ, zaplatit, kdežto v dobře řízeném právním státě nesmí být bez povolení sněmovny uložena žádná nová výloha.
Karel Havlíček Borovský

Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme.
Karel Havlíček Borovský

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.
Karel Havlíček Borovský

Ateistou buď, toť víra jistá, pánbůh sám je také ateista.
Karel Havlíček Borovský

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.
Karel Havlíček Borovský

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě.
Karel Havlíček Borovský

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl.
Karel Havlíček Borovský

Zloděj bližního prý nemiluje: Vždyť on se s ním rozděluje.
Karel Havlíček Borovský

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora k Moudrosti na radu.
Karel Havlíček Borovský

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.
Karel Havlíček Borovský

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě – když jde Pokora k Moudrosti pro radu.
Karel Havlíček Borovský

Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.
Karel Havlíček Borovský

Nečinně se chovat, je nazpět jít.
Karel Havlíček Borovský

Vždy při velkém jmění jsou dva darebáci: První co je shráběl, druhý co utrácí.
Karel Havlíček Borovský

Na kříž reformátora, byla methoda stará, dnes však svět pověsí spíš na reformátora kříž.
Karel Havlíček Borovský

Hlavní pravidla proti kněžím jsou dvě: 1. Nic jim nedávat. 2. Nic jim nevěřit. – Pak je s nimi lehko.
Karel Havlíček Borovský

Jsou kupříkladu vlády, které se proti rozličným svým provinciím zcela jinak chovají, a sice tím spravedlivěji a šetrněji, čím probuzenější je národ, čím důrazněji jeví touhu po svobodě. Čím více se národ podrobuje ve všem do libovůle vlády, tím nešetrněji se s ním nakládá.
Karel Havlíček Borovský

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.
Karel Havlíček Borovský

Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu.
Karel Havlíček Borovský

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl.
Karel Havlíček Borovský

Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom šibenice. Český literát má trampot více, jemu hrozí hlad i šibenice.
Karel Havlíček Borovský

Ta pravá demokracie neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami. Každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.
Karel Havlíček Borovský

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz