Konrad Adenauer citáty

Nacionalismus svádí lidstvo k tomu zapomínat, že všechny národy mají právo na existenci a že harmonické vztahy a soužití mezi všemi lidmi, slouží nejlépe i vlastnímu národu.
Konrad Adenauer

Z čeho žije Evropa? Evropa žije z milosti Spojených států. Tak to ovšem nezůstane na věky věkův. Příjde den a okamžik, kdy se Evropě podaří, postavit se na vlastní nohy.
Konrad Adenauer

Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů.
Konrad Adenauer

Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytváří. Společná práce a vzájemné poznání jeden druhého je to, co vytváří důvěru.
Konrad Adenauer

Moc, dámy a pánové, vyžaduje moudrost, střídmost a vnitřní, duševní pocit odpovědnosti. Moc, které se zneužívá, je zničující. Ovšem moc, která je doprovázena odpovědností, je darem Boha.
Konrad Adenauer

Obzvlášť v politice by nikdo neměl dělat žádné předpovědi do budoucna.
Konrad Adenauer

Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa.
Konrad Adenauer

Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.
Konrad Adenauer

Chorobné názory působí jako zhoubné emoce. Šíří se a jsou velice nakažlivé.
Konrad Adenauer

Základem dobrého křesťanského života není ani chudoba ani bohatství, nýbrž přiměřené vlastnictví materiálních prostředků.
Konrad Adenauer

Již před léty jsem prohlašoval, že Bůh jednal nesprávně, když neurčil lidské pitomosti žádnou hranici, ale moudrosti vymezil pouze velmi malý prostor.
Konrad Adenauer

Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět.
Konrad Adenauer

Každý národ si musí být vědom toho, že si z valné části rozhoduje o svém osudu sám. Nemůže si toho být ovšem vědom, pakliže své dějiny nezná a nebo je zná pouze povrchně.
Konrad Adenauer

Je naprosto lhostejné, zda ke sjednocení Evropy dojde na bázi federace nebo konfederace. Říkám vám zcela otevřeně, že pro mne je důležité, aby v tomto směru vůbec k něčemu došlo.
Konrad Adenauer

Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít.
Konrad Adenauer

Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.
Konrad Adenauer

Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.
Konrad Adenauer

Prušák je Slovan, který zapomněl, kdo byl jeho dědeček.
Konrad Adenauer

Nejprve se staňte neoblíbeným, teprve potom Vás také budou brát vážně.
Konrad Adenauer

Poslední slovo – a to bych chtěl s obavou zdůraznit – mají vždy politici. Z tohoto důvodu je třeba na ně dávat bedlivý pozor. Hrstka politiků je totiž schopna zničit to, co vybudovaly celé generace národů.
Konrad Adenauer

V dějinách lidstva bylo napácháno takové množství pitomostí, že si to vůbec ani nedovedeme představit.
Konrad Adenauer

Mír bez svobody žádným mírem není.
Konrad Adenauer

Osobní svoboda je a zůstává nejvyšší hodnotou člověka.
Konrad Adenauer

Nejdůležitějším úspěchem německé zahraniční politiky po 2. světové válce, je skutečnost, že se nám podařilo získat důvěru svobodných národů tohoto světa.
Konrad Adenauer

Pakliže člověk myslí jenom na potíže, nezbývá mu již na nic jiného čas.
Konrad Adenauer

Uctíváme v každém člověku jednotlivce, kterého stvořil Bůh. Lidská důstojnost a svoboda jsou základem pro veškerou činnost ve státním aparátě, v oblasti hospodářství a kultury. V první řadě člověk a potom stát. V první řadě člověk a potom hospodářství.
Konrad Adenauer

Vláda, která nestojí pod kontrolou opozice, se vydává v nebezpečí, že zpitomí definitivně.
Konrad Adenauer

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz