Konrad Lorenz

Smích nikdy nečiní člověka nekritickým.
Konrad Lorenz

Každá otázka, na niž existuje rozumná odpověď, je oprávněná.
Konrad Lorenz

Krása duhy neztratila na působivosti tím, že jsme porozuměli zákonitostem lomu svě­telného paprsku, kterým vděčí za svou existenci.
Konrad Lorenz

Pro druh a jeho budoucnost je vždy prospěšné, když z obou soků získá revír nebo samici, o kterou jde, ten silnější.
Konrad Lorenz

Každý milovník psů ví, že psa, který otročí své lovecké vášni, bohužel nelze vyléčit ani nejlepším žrád­lem z jeho náruživosti.
Konrad Lorenz

Kohoutům chybí jakákoliv zábrana klovat slepice.
Konrad Lorenz

Paradox je, že nejkrvelačnější šelmy, především vlk, patří mezi živočichy s nejspolehlivějšími zábranami zabíjení, jaké na světě vůbec existují.
Konrad Lorenz

Zbraně skoro nikdy neslouží jen k útoku, nýbrž vždy též k obraně.
Konrad Lorenz

Jen u málo druhů ptáků spolu drží manželské páry, případně rodiče a děti,Jen u málo druhů ptáků spolu drží manželské páry, případně rodiče a děti.
Konrad Lorenz

Prosté seznámení se s nějakým příslušníkem vlastního druhu vede i u člověka k zmírnění útočnosti – to platí přirozeně jen obecně a ceteris paribus.
Konrad Lorenz

Básníci a psychoanalytici vědí již dávno, jak jsou si láska a nenávist blízké, a že i u nás lidí je předmět lásky skoro vždy „ambivalentním“ způsobem též předmětem agrese.
Konrad Lorenz

Giordana Bruna lidé upálili, když jim řekl, že i s celou planetou jsou jen zrníčkem v jednom z nespočetných obláčků prachu.
Konrad Lorenz

Selekce je jed­ním ze dvou velkých konstruktérů vývoje druhů.
Konrad Lorenz

Rodokmen života neroste shora dolů, nýbrž zdola nahoru.
Konrad Lorenz

V symbolice ovoce ze stromu poznání spočívá hluboká pravda. Poznání, které pramení z abstraktního myšlení, vyhnalo člověka z ráje, v němž mohl neuvědoměle vyhovovat svým instinktům a dělat, co se mu zachtělo.
Konrad Lorenz

Kanibalismus se u šelem vyskytuje jenom ve vzácných výjimkách.
Konrad Lorenz

Věda – stejně jako umění – představuje sama o sobě nespornou hodnotu. Tato hodnota je nezávislá na stranické příslušnosti lidí, kteří se jí věnují.
Konrad Lorenz

Žádný z našich západních jazyků nemá nepřechodné sloveso, které by odpovídalo fylogenetickému dění spojenému s přírůstkem hodnot.
Konrad Lorenz

Člověk je jediné zvíře, které je ochotno uvěřit každé volovině.
Konrad Lorenz

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz